Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

  1. Všechna osobní data prodejce zpracovává a uchovává v souladu s Nařízením Evropské Unie "O ochraně osobních údajů GDPR" účinného od 25. 5. 2018.

  2. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

  3. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

    • Informace a žádosti změn týkajících se osobních údajů kupujících provádí p. Radek Švarc na e-mailové adrese info@luckyfood.cz nebo tel. čísle +420 773 672 177, adresa: Krhanická 719/25 14200 Praha.
  4. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

  5. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než za účelem dodání zboží.

  6. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

  7. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu , aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.